Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Lublinie

Lokalizacja

województwo: lubelskie
powiat: Powiat m. Lublin
gmina: M. Lublin
miejscowość: Lublin

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: specjalna

Adres

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Lublinie
Al. Spółdzielczości Pracy 65
20-147 Lublin
Poczta: Lublin
telefon: 0817475754
fax: 0817475754
strona internetowa: www.sosw1.lublin.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Lublinie (Lublin), jest to Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością.

Statystyka

Liczba uczniów: 88
Liczba oddziałów: 12
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 17
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 5
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 4.22

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: lubelskie
powiat:
gmina: